SORU ÖNERGELERİ

Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri  

GÜLİZAR BİÇER KARACA 

DönemTaksim/ Esas NoTarihiMeclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
2710/230425/12/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 Milletvekilinin, Göller Bölgesi başta olmak üzere ülkemizdeki göllerin durumunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/206806/11/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 Milletvekilinin, Kozak Yaylası'nda yer alan altın madeni işletmesinin, çam fıstığı üretimine etkilerini araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/199723/10/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 19 Milletvekilinin, Acıpayam depremzedelerinin sorunlarının tespiti ve bu sorunların giderilmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/188807/10/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 26 Milletvekilinin, Karadeniz'de yaşanan kirlilik ve bu kirliliğin sebeplerinin araştırılması, kirliliğin önlenmesi için gereken tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/188707/10/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 25 Milletvekilinin, gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/188607/10/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 24 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığının tespit edilmesi ve muhtemel depremlere yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/179919/09/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin kullanımına ilişkin çeşitli hususların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/128323/05/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 24 Milletvekilinin, başta Denizli olmak üzere ülkemizde tekstil sektöründe çalışan kadınların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/128223/05/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 19 Milletvekilinin, Çorlu Deresindeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/128123/05/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 Milletvekilinin, Pamukkale Travertenlerine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/128023/05/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 Milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/127923/05/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 Milletvekilinin, Denizli'nin Pamukkale Karahayıt bölgesinin turizme katkısının artırılması için yapılacaklar ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin açılışının gecikmesinin nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/103001/03/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığının tespit edilmesi ve muhtemel depremlere yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/102226/02/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 Milletvekilinin, jeotermal enerji santrallerinin çevreye ve insan yaşamına etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/102126/02/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 Milletvekilinin, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılan hayvanların sağlık durumlarının tespit edilerek olası risklerin önüne geçilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/81708/01/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 Milletvekilinin, iklim değişikliklerinin ülkemize etkilerinin incelenerek Türkiye'nin iklim politikalarının değerlendirilerek iklim eylem planı oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/81608/01/2019Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 Milletvekilinin, hava kirliliğinin sebeplerinin incelenerek kirliliğin insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/55426/11/2018Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 Milletvekilinin, kadın sığınma evlerinin koşullarının ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/15904/10/2018Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 28 Milletvekilinin, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesin sağlanması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
2710/1420/07/2018Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 Milletvekilinin, Menderes Nehri'ndeki kirliliğin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin incelenerek kirliliğin önlenmesi için gerekli önlemlerin ve bu önlemlerin maliyetinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi