PANDEMI VE ÇOCUK

HAK TEMELLI ÇOCUK POLITIKASI


1. CHP’nin Ulusal Çocuk Politikası, “Hak Temelli Çocuk Politikası”na
dayanmaktadır.
2. Çocuğun haklarına saygı duymaktadır.
3. Çocuğun kendini her türlü, pozitif biçimde gerçekleştirmesi için imkân
sağlamaktadır.
4. Çocuğu küçük bir yetişkin olarak kabul etmektedir.
5. Çocuğun kendine özel gelişimlerine ve dünyasına saygı göstermektedir.
6. Çocuğun aktif bir insan ve yurttaş olması için çabalamaktadır.
7. Çocuğu yetişkinlerin her türlü tahakkümünden korumayı bir görev
bilmektedir.
8. Başta “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi” olmak üzere “BM İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi”,
“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi” gibi tüm uluslararası
sözleşmelerden doğan haklarını savunmaktadır.
9. Çocukla ilgili tüm düşünce, program ve eylemlerinde “Çocuğun
Yüksek Yararı”nı gözetmektedir.
10. Çocukla ilgili “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ilkelerini koşulsuz kabul
etmektedir: a) Yaşama ve Gelişme İlkesi, b) Korunma İlkesi, c)
Ayrımcılığa Uğramama İlkesi, d) Çocukların Katılımı İlkesi
11. CHP, kamu ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari
makamlar ve yasama organları tarafından yapılan ve çocukları
ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yüksek yararını ilk sıraya
koymaktadır.

Raporun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pandemi ve Cocuk