KANUN TEKLİFLERİ

Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri  

GÜLİZAR BİÇER KARACA 

Taksim/Esas NoTarihiKanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/243404/12/201965 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/234806/11/201925/10/1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/234706/11/20196/6/2002 Tarih ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/230218/10/201923/3/2005 Tarih ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/223726/09/20197269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/220820/09/201919/09/2006 Tarih ve 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/219213/09/201914/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Kanun'un 25. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/201601/07/20195018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/196024/05/20193092 Sayılı Çay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/178522/03/2019213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/147410/12/20182872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/141826/11/20185393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/141726/11/20185237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/135615/11/2018Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/132708/11/20184447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/109804/10/20185199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi